_DSF4495

ARUCAD Sanat Fakültesi olarak sizlere bakış açılarının, değerlerin, fikir ve deneyimlerin sadece paylaşılmakla kalmadığı aynı zamanda öğrenciler ve fakülte mensupları arasında devamlılık arz eden etkileşimler ile analiz edildiği ve yeniden sorgulandığı katılımcı ve heyecan dolu bir akademik çevre vadediyoruz.

Bu çevrenin bir parçası olmanın tek koşulu ise öğrenme tutkusuyla yaratıcı düşünme ve üretme becerilerinizi geliştirmektir.

Sanat Fakültesi’nin vizyonu disiplinlerarasılık kavramını önceleyen özgür sanat eğitimine dayanmaktadır. Vizyonumuzun bir parçası olarak bölümlerimizdeki öğretim programları çok-disiplinli bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Fakültemiz, yenilikçi öğretim programları ile günümüz sanat ortamının yeni savlarının ele alınması ve kavranması için teori, araştırma ve uygulamanın bileşkesinden oluşan bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası çeşitlilik, sivil katılım ve kültürel alışverişe verdiğimiz önemin tüm öğrencilerimize günümüz sanat ortamına adapte olabilmeleri için gerekli becerileri kazanma şansı vereceğine de yürekten inanmaktayız.

Akademik Programlar

  • Plastik Sanatlar
  • Seramik
  • Fotoğraf
  • Film Tasarımı ve Yönetimi
  • Arkeoloji
  • Tekstil ve Moda Tasarımı
Nur Onat

ARUCAD Sanat Fakültesi’ne hoş geldiniz. Fakültemizde sizi potansiyelinizin en üst noktasına taşıyacak enerjik, adanmış, yaratıcı ve sanat odaklı bir toplulukla karşılaşacaksınız. Sanat Fakültesi olarak sizlere bakış açılarının, değerlerin, fikir ve deneyimlerin sadece paylaşılmakla kalmadığı aynı zamanda öğrenciler ve fakülte mensupları arasında devamlılık arz eden etkileşimler ile analiz edildiği ve yeniden sorgulandığı katılımcı ve heyecan dolu bir akademik çevre vadediyoruz. Bu çevrenin bir parçası olmanın tek koşulu ise öğrenme tutkusuyla yaratıcı düşünme ve üretme becerilerinizi geliştirmektir.

ARUCAD’da bizler, en iyi eğitimcilerin aktif olarak üretime devam edenler olduğunu düşünürüz. Bu sebeple de fakültemizin akademik kadrosu endüstri ile bağlarını koparmamış kendi disiplinlerinin en önde gelen sanat ve tasarım uzmanlarından oluşmaktadır.

Sanat Fakültesi’nin vizyonu disiplinlerarasılık kavramını önceleyen özgür sanat eğitimine dayanmaktadır. Bu vizyonun bir parçası olarak da bölümlerimizdeki öğretim programları multidisipliner bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Yine aynı sebeple fakültemiz bu yenilikçi öğretim programları ile günümüz sanat ortamının yeni argümanlarının ele alınması ve kavranması için teori, araştırma ve uygulamanın bileşkesinden oluşan bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda disiplinlerarası çeşitlilik, sivil katılım ve kültürel alışverişe verdiğimiz önemin tüm öğrencilerimize günümüz sanat ortamına adapte olabilmeleri için gerekli becerileri kazanma şansı yaratacağına da yürekten inanmaktayız.

Sanat Fakültesi’nin gerek varolan gerekse yeni oluşturulacak olan farklı işbirlikleri ile üniversitemizin öğrenme, keşfetme, yaratıcılığı geliştirme ve toplumda bir fark yaratma misyonunu daha ileri taşımak adına çok önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğine inanıyorum.

Bilgisini, yaratıcılığını arttırmayı ve sanat alanında kendisine bir kariyer yapmayı hedefleyen herkesi fakültemizin sayfasını keşfetmeye ya da kampüsümüzü ziyaret etmeye içtenlikle davet ediyorum.

Prof. Dr. Nur ONAT
Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş