1Editedbw
İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

 

Küresel ölçekte hızlı bir büyüme göstermekte olan dijital oyun sektörü, yazılım geliştirme ağırlıklı görünmekle birlikte esasen bir eğlence medyası/mecrası olma niteliği ile görsel-işitsel içerik üretilmesini gerektirmektedir.

Türkiye, bölge ve yakın coğrafyaların ülke nüfuslarının büyüklüğü, genç nüfus dinamizmi açısından değerlendirildiğinde, sektörün giderek artan üretim talebini karşılamak için dijital oyun tasarımcılarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

ARUCAD, bu programla dijital yerlilik olarak nitelendirilen ve dijital teknolojinin içine doğmuş nesli odağına almış ve bu neslin gelecekteki toplumsal konumunu da öngörerek bu alana eğilmiştir. Dijital Oyun Tasarımı programı, temelinde iletişim biliminin bulunduğu, tasarım ve sanat alanlarıyla zenginleştirilen bir eğitim alanı olmayı gerektirmesi bakımından ARUCAD’ın üniversite profili ve misyonuyla da desteklenmektedir. Bölüm öğrencileri, dijital toplum düzeninde önemli bir üretim ve tüketim ekosistemi olarak kabul edilen yaratıcı endüstriler kapsamında en hızlı yükseliş gösteren dijital oyun tasarımını tüm bileşenleriyle öğrenebilecekleri, yoğun uygulama içeren bir eğitimle mezun olacaklardır.

Akademisyen Giriş Öğrenci Giriş